loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 49 (7/ปีการศึกษา 2566) และการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 32 (7/ปีการศึกษา 2566) พร้อมผู้แทนคณะ เพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนิน งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียน นักศึกษา งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา และงานทุนการศึกษา ฯ โดยการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2705 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี