สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณสารซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI


วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          เป็นการสร้างเครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณสารซัลไฟต์ในการผลิตผลไม้อบแห้งในขั้นตอนของการแช่อิ่มผลไม้ เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการเติมสารกลุ่มซัลไฟด์เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาของการเกิดสีน้ำตาลของผลไม้อบแห้ง ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดปริมาณสารซัลไฟต์ตกค้างในผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง คณะผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณสารซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตผลไม้อบแห้ง (พัฒนาร่วมกับโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่)

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
อ.ชยันต์ คงทองวัฒนา

เบอร์ติดต่อ
089-4862497
097-9244928

 

ระดับปริญญาตรี