สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

อุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          สร้างระบบควบคุมและระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ทำความเย็น สำหรับไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่เครื่องจักรตัวนั้นจะชำรุดจนใช้งานไม่ได้

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          เนื่องจากสาขาขนาดเล็กของเทสโก้โลตัสเช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส ไม่มีช่างประจำอยู่ที่สาขา การควบคุมเครื่องจักรจึงจำเป็นต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติทำงานแทน ซึ่งระบบที่นำมาใช้นั้นทำหน้าที่ควบคุมได้เพียงแค่สั่งเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศเท่านั้นและที่สำคัญระบบนี้ติดตั้งโดยผู้รับเหมาภายนอก ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาการซ่อมแซมหลังหมดประกันทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาที่ค่อนข้างสูง ปัญหาอีกประการคือการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถวิเคราะห์การทำงานเข้าไป จึงได้แต่วิเคราะห์ด้วยสายตาและความรู้สึกที่หน้างาน เมื่อเกิดปัญหาเครื่องจักรชำรุดทำเกิดความเสียหายข้างเคียง เช่น มีสาขาเครื่องปรับอากาศเสียทำให้มีอากาศร้อนลูกค้าไม่อยากมาใช้บริการ หรืออาการชำรุดลามไปยังอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงขึ้น  
          ระบบควบคุมและตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ จึงสามารถลดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่า รวมถึงการติดตั้งระบบตรวจสอบ (Sensor) เข้าไปเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร สำหรับไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่เครื่องจักรตัวนั้นจะชำรุดจนใช้งานไม่ได้ วิธีการใช้งานทำการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ที่ห้องควบคุมของเทสโก้โลตัสที่เป็นสาขาขนาดเล็กส่วนเซนเซอร์ต่าง ๆ จะถูกติดตั้งบนเครื่องปรับอากาศและส่งข้อมูลมายังอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ควบคุมจะตรวจสอบ 1) ลมหัวจ่าย 2) อุณหภูมิหัวจ่าย 3) กระแสมอเตอร์ Coil เย็น 4) กระแสมอเตอร์ Condensing และ 5) กระแส Compressor อย่างต่อเนื่องและส่งข้อมูลการตรวจวัดไปยังหน่วยประมวลผลพร้อมกับการส่งต่อไปยังระบบ cloud เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร สำหรับไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนเปลี่ยนอะไหล่ก่อนที่เครื่องจักรตัวนั้นจะชำรุดจนใช้งานไม่ได้

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์
          เป็นผลงานจากนักศึกษา “งานคู่เรียน” และจะนำไปใช้กับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต
อ.สายัณห์ ฉายวาส

นักเรียน/นักศึกษา
นายกิติ เชษฐ์สกุลวิจิตร

เบอร์ติดต่อ
083-1877228

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

ระดับปริญญาตรี