สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

มอบวัตถุดิบแก่กระทรวง อว.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ จำนวน 3,000 ฟอง, เห็ดเข็มทอง จำนวน 300 กิโลกรัม, เป็ดสด จำนวน 500 ตัว, กระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลา ข้าวสาร วุ้นเส้น น้ำดื่ม หน่อไม้สดนึ่ง กุ้งขาวแวนนาไม น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรส แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในโครงการ อว.พารอด ช่วยเหลือผู้ป่วยและชุมชนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

ระดับปริญญาตรี