สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

ปาฐกถา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ชีวิตหลังโควิด-19”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง "ชีวิตหลังโควิด-19" พระราชทานแก่ โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WiNS) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

ระดับปริญญาตรี