สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเงินทำบุญกฐินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ระดับปริญญาตรี