สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

ขอเชิญรับชมการเสวนา #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society

ขอเชิญรับชมการเสวนา #DigitalULIVE Digital University: enabling the smart society ประเด็น “Resilient Mindset for Future University ตอนที่ 2” Keynote Speakers
– รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต
– อ.ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– อ.ธนกฤต แก้วนุ้ย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– อ.ทศพล บ้านคลองสี่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ดูแลโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

 

ระดับปริญญาตรี