สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ดร. ตฤษณา โสรัจจ์

อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป