สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Associate Professor Dr. Teerasil Thumvipat
รองศาสตราจารย์

ดร. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต

ผู้เชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2519

ระดับปริญญาโท
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2526

ระดับปริญญาเอก
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550

ผลงานวิชาการ

  • Teerasilapa Dumawipata Natchanai Roongmuanpha and W. Tangsrirat. 19). “Triple-Input SingleOutput Electronically Controlled Voltage-Mode Biquadratic Filter.” in Proceeding of International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST). Luang Prabang, Lao PDR. July 2-5. pp. 414-417.