สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาว ศุภ์ธนินญา พัวพิทักษ์ชัย
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาว ศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ
นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
คุณ จิราพร ขาวสวัสดิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านนวัตกรรมและธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี