สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นางสาว ศุภ์ธนินญา พัวพิทักษ์ชัย

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี :
บริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง