สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
www.cdti.ac.th img 1602 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บุคลากรครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัล

จัดฝึกอบรม ในหัวข้อ เรื่อง “หลักสูตรการสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัล ” ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างลายเซ็นและตรายางดิจิทัลใช้ในหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภา

www.cdti.ac.th word excel powerpoint 3.2567 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint รุ่นที่ 3

เปิดสอบวัดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint รุ่นที่ 3 สำหรับนักเรียน และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 พ.ค.2567 ฟรี‼️ไม่มีค่าใช้จ่าย วันและเ

www.cdti.ac.th 35f9f8fe 9d58 4ac7 9b50 86dc7f50332b สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทการศึกษานานาชาติถังฟง กรุ๊ป และ บริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบ

www.cdti.ac.th img 1580 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. จัดเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติตนในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” บรรยายโดย พลอากาศตรี ธี

www.cdti.ac.th img 0078 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ 67 (12/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมตามนโยบา

www.cdti.ac.th thailand psf thailand psf scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอน(Thailand PSF)

ขอเชิญบุคลากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอน(Thailand PSF) อบรมโดย: รองศาตราจารย์ ดร. ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ จากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนคร

www.cdti.ac.th img 0091 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 63 (12/ปีการศึกษา พ.ศ. 2566) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี

www.cdti.ac.th img 0103 scaled สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบง.) ครั้งที่ 61 (8/ปีงบประมาณ 2567) ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

www.cdti.ac.th 2567 line album 67 38 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. จัดค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินง

www.cdti.ac.th 30 line album 30 13 .. 67 .3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ภายใต้โครงกา