สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน

www.cdti.ac.th image 8c92d637 918a 6a78 41b5 3a16064a4382 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน

โดย คุณจิตรภณ ชมสกิ้ง และคุณวิทูล สายแก้ว
ที่ปรึกษา อ.สายัณห์ ฉายวาส, อ.ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย และ ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเชื่อมวัสดุโดยแรงงานคนยังเป็นส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรม ทักษะความรู้รูปแบบการเดินแนวเชื่อมแบบต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องสาธิตการเชื่อม เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับโรงเรียนพระดาบส ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจการเดินแนวเชื่อมแบบต่าง ๆ และรู้จักเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเครื่องเชื่อมอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงด้วย

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4EfMrWDsPRk

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี