สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวัดสิงห์ จ.ชัยนาท

นางวสุกานต์ ธีรภัทกร ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากรสถาบัน นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน จำนวน 6 จังหวัด เพื่อป็นแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น . เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ณโรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ชาติภักดิ์ / ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี