สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thank you party เครือข่ายสถานประกอบ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมขอบคุณเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นหนึ่งในความสำคัญยิ่งของสถาบันฯ ทั้งการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการรับนร. นศ. ไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข จัดเสวนา เรื่อง นโยบายของกระทรวงอว. ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหาร และจับฉลากรับของรางวัลพระราชทาน 2 รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลได้แก่ บ.โกลเด้น โรบอท จำกัด และ บ.พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด โดยในงานมีกิจกรรมถ่ายภาพโฟโต้บูท พร้อมของที่ระลึกจากกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี