สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศึกษานารี

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศึกษานารีเพื่อแนวทางในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี