สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และสังกัดโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

ระดับปริญญาตรี