สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี