สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบโล่อาคารเขียว ระดับ TREES Platinum

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี รับมอบโล่อาคารที่ผ่านการรับรองในระดับ Platinum (อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ) ในงาน 10th Thai Green Building Expo and Conference 2023 จัดโดย มูลนิธิอาคารเขียวไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับอาคารที่ผ่านการรับรองอาคารเขียวมีสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ยั่งยืน ในเชิงการออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการอาคารประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิธีมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี