สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) รุ่นที่ 4 และเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระดับปริญญาตรี