สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ผู้แทนบุคลากร นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th d431e4a0 697b 47b5 80ba 92e9baff74e7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี