สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศึกษา

วันที่ 23 – 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศึกษา เดอะ แพงโกล่าฟาร์ม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.เรื่องควาย ลักษณะโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของควายในระบบนิเวศ ผลิตผลจากควาย การทำปุ๋ยคอกและสปาควาย 2. Organic food เเปลงผักจากการใช้มูลควาย 3. การสำรวจธรรมชาติ และความหลากหลายของนกในพื้นที่ 4. การทำฟาร์มต้นทุนต่ำ วิธีการจัดสิ่งเเวดล้อมให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของพื้นที่โดยไม่รบกวนธรรมชาติ เเละเกิดประโยชน์สูงสุด

www.cdti.ac.th 382455605 260518200283553 475471521082918076 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนศึกษา 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี