สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสิงห์สมุทร

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสิงห์สมุทร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมที่บูธสถาบันเป็นจำนวนมาก การแนะแนวมีขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Esl8lnJn-rFPnjESiylmnTcBzVoLfGbQPk4pfsnffnZnXA?e=DYvFDs

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 20230922 074815607 ios สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสิงห์สมุทร 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี