สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 (วันที่ 4)

ครูนครินทร์ หิรัญน้อย หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูวรรณกร ชมชื่น ครูประจำสาขาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และตัวแทนนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมออกบูธแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนักศึกษา และแนะนำหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 9 -11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

400416 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี