สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 44 (2/ปีการศึกษา 2566) และการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 27 (2/ปีการศึกษา 2566) พร้อมผู้แทนคณะและโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเพื่อติดตาม รายงาน และชี้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของงานทุนการศึกษาฯ งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียน นักศึกษา งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา และงานกิจการนักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

708636 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี