สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน Solarcell

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ หัวหน้าโครงการ และอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับทีมงานผู้ใหญ่อธิคม จากกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน Solarcell และการวัดเบื้องต้น การ Arc ของ Solarcell บรรยายเชิงปฏิบัติการ DC Combiner box และการเข้าหัว MC-4 นำ DC Combiner box ไปทดลองจริงกับชุดเรียนรู้ Solarcell ปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร

cj0tNTRlY2ZoNGZmdGNyJnM9anA3JnQ9ZCZ1PTFhbmRsdm42NDNsZzAmaT0w สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี