สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมา 5 รายการ

ระดับปริญญาตรี