สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร 605 และอาคาร 615 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี