สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ระดับปริญญาตรี