สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง

เอกสารประกอบเพิ่มเติม :: ดาวโหลด

ระดับปริญญาตรี