สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี