สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานทางไฟฟ้า สำหรับห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี