สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี