สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี