สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่งที่ 073/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตรและอาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตร ประจำปีการศึกษา 2565

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี