สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คำสั่ง ที่ 102/2565 เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายวิชาการไปปฎิบัติหน้าที่ในโครงการ “ความร่วมมือในการอบรมทักษะวิชาชีพให้เยาวชนภูฏาน ภายใต้โครงการ De-Suung Skillimg Programme ณ ราชอาณาจักรภูฏาน”

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ระดับปริญญาตรี