สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ระดับปริญญาตรี