สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Chemistry in a Multidisciplinary World: Expanding the Impact Potentials of Your Discovery”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญชวน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ “Chemistry in a Multidisciplinary World: Expanding the Impact Potentials of Your Discovery”

เนื่องจากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) ร่วมกับ iGroup จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง “Chemistry in a Multidisciplinary World: Expanding the Impact Potentials of Your Discovery” โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Date: Thursday, 22 Jun 2023
Time: 11am-12pm (GMT+8)  (วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
Topic : “ Chemistry in a Multidisciplinary World: Expanding the Impact Potentials of Your Discovery”

Registration page: https://bit.ly/acswebinar-june23

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี