สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญนักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมส่งผลงานโครงการ Trash to Treasure Art & Design Contest #4 แนวคิด “สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญนักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมส่งผลงานโครงการ Trash to Treasure Art & Design Contest #4 แนวคิด “สร้างสรรค์ สร้างค่า สร้างสมดุลโลก”

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดสัญชาติ 
2) สามารถลงสมัครเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)

รางวัล ประเภทผลงานศิลปะสองมิติ (2D)
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000บาท
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 12,000บาท
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000บาท

ประเภทผลงานศิลปะสามมิติ (3D)
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 25,000 บาท
เกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท    

เปิดรับสมัครรอบแรกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 > https://forms.gle/6hNRSHAKjberzqVb9

ประกาศผลผู้ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน 2566
Website: www.sustainabilityexpo.com
Facebook: www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo

รอบชิงชนะเลิศ (ผลิตชิ้นงานจริง)
วันที่ 28 กันยายน 2566 : จัดส่งชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
วันที่ 29 กันยายน 2566:  นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการด้วยตัวเอง ในงาน Sustainability Expo 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
วันที่ 29 กันยายน 2566: ประกาศผลผู้ชนะและร่วมพิธีมอบรางวัลในงาน Sustainability Expo 2023  

ติดต่อสอบถาม: sx.trashtotreasure@gmail.com

 

ระดับปริญญาตรี