สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 คณะผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnK1rc0tdDFNpN1pDtF6ps0Bq3zMCeJHfPfyONL60aydcA?e=lrLcnz

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี