สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ ชั้น ๔ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิรลดา โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ดร สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีgal aIQ2G1c0Hs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HNAWkCoEle สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ez6r15V4N7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sYQQBltL3G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kF8FdRBiAz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Chfw9yQU21 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DqOCKCaMGJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IJV2rskTrh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal PkHQED7s6H สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ms8jRNDSmo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O8LwilrVZ2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sruqf5czWb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Vf7Ibf54OQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eiGlVDSrJQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี