สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินมาเปลี่ยนอิริยาบถ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิต

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ รายทางถนนพระราม ๕ และถนนศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.gal AT73oBn9z6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1eDsy6NgF8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 73Pnev4eQj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JIpKsEOYg6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wSUDVifirO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vujiZrgJ9g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal StJI2Jfqh0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 343G195CVk สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9aFF6tUabs สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9yVbOE5u58 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal R3oGqCbuR2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HRJhIk8NUI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UXGQ8vveZA สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal u7ROMMj0Oh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IwYlYwsLN7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 24Hpe0m21O สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jPAJz2on1E สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal C661Zqbe6S สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Nl9FaWruWf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OAfaGG0kef สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hykFUud2Y2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j4omay7tPd สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TN2fITFq3v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NAHjLCGQEl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fMDX5oALff สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oAY4g5yafJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AzvWOe4HyI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี