สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีสวดโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จัดพิธีสวดโพชฌังคปริตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพgal DZFQj7cMwU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal n0lLQJkW4h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZAcksmtoHu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal kS3Oiu3h7f สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KtAfM9WpA2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GmDWQ99na1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal jpCBkMIp6e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hdhVa74kve สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal otoKLPh2gq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1p56NKNFaG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Ppbs0veJUl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CufYg6IA3M สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ykKaZfZEtL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8lYAIR3AZf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4l1KclRo7o สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal RZ2QCuLcNi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal l5WHqQ30I2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tPH4JybXmK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal lO4nEHRqTF สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AImkTlASZ4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DE1n9fXoZ0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal gPuizHDr5L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ImuqreYDbl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EZLHO4cSlj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6rkS99Wl1h สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EsjBaJrdK9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2pBUR7dOyR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal O0oQny5lX4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S5cYb0IYFS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bqsmTsS8cN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี