สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลองกองพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๗.๓๐ น. คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าจิตรลดา ผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา ร่วมใจกันแพ็คลองกองพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา มอบให้แจกที่เต็นท์เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เต็นท์ร่วมกตัญญู และเต็นท์หมายเลข ๔๕gal sVomzfl7Vp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qG5Kr84F7A สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal KUGEBqyWte สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YeFhaGegoH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UbsFZtWbhM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UP5zMLOZNa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal bU0wM0DpOK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fzhg63gKt4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Q0UGKTl2G4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QMYw49cjqB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MqlS07DO6r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oDUDRYyG4F สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Tr79HD2aZS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal inkK2keZvv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7ejW0W6It9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NGktkVUTSn สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8SKO1hbNQJ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yiFWFec1l8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี