สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จิตอาสาจิตรลดา

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาได้ทำจิตอาสา ร่วมแจกแซนวิช ประชาชนที่เข้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ประตูเทวาภิรมย์ ถนนมหาราชgal 9NtpuLOR25 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal MP5OOun112 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7C2ZpzcwE7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3RnFZJdmZz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q3DYcOQXjq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 8tL6i94QKo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QY3rCLfP8m สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9aocB1YQR7 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal aAhB98eAXg สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี