สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ทำบุญตักบาตร ในเดือนมีนาคม

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (๖๐๔)สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ZSySznsmvz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal I3hGcPlocH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal quPlq8NPFT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AH0Q2Nsgaj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mUnteLucDb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal oaZzG4jwXo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FDbw5JPS5T สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2h827bQAs0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JMAwskOKSY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal an7XlSzeul สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UrTsktQNPl สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DFsMIAXzap สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal J8H1PTRah3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hJMYKBSBM9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dQglNCemQI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal IfTHOzM76J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JmG6QVRk8v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี