สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงาน เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ศึกษาดูงานสถานประกอบการชั้นนำ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงงานครัวกลาง ๕ และสถาบันฝึกอบรมเอ็มเค บริษัท เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

ปภาภรณ์/ข่าว
17/3/60gal FVZCHsmoXi สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UTgyY9fsTb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี