สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักวิธีการรับมือจากการคดโกงของคนในสังคมปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับพิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti-Corruption Museum เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่จัดแสดงเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และเชื่อมอนาคตของการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่ความสุจริตและโปร่งใส มีธรรมา ภิบาล ต่อองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนไทยทั่วไป โดยมีแนวคิดหลักของนิทรรศการ ( Core Concept ) คือ “การทุจริต เริ่มที่เราและจบที่เราในฐานะพลเมืองตื่นรู้ จากระดับบุคคลผสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบสังคมก็จะมีความโปร่งใส และพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด” ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย ลานสนุกคิด เลือกทางเดิน เมืองแห่งมนต์ดำ ตีแผ่กลโกง กำจัดกลโกง วันพิพากษา บทสรุปของคน “โกง” พลังแห่งคุณธรรม พลังแห่งคุณธรรม เมืองแห่งแสงสว่าง พลเมืองข่าว และ รวมพลังสร้างสังคมใสสะอาด ปภาภรณ์/ข่าวgal Bftw8ovsY6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2BhdZllddz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1ZzFkpyOgb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 5p2r8mL1iL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 95vgPZPio6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4svnAKaOJR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 7b5Fz3mEMq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NAWB52YDu0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal tb5wDeSofb สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dulJLZyd6G สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CN8CF58DZw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b5JFzccacv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Eifpw6YQ9L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal alIryHMUUZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Cw0SWwYUn8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal m695MJhZUt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 0lVarHUJHO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sSlKODA0hz สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal AjbJWQO5tN สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ckbn38eRdH สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal neHkv81mXp สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 55Qp26wL1p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal XCZsZAdaoX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uoi7fNeYHo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Pj7Kuysoh9 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal LFUSVYkzBB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal rgXhrGQPnh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal ccwhDPr77g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal SpzzK4ILrG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NHDRu6JUaB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal USoS2JXAAv สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Fo7f4rECgU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vH4riathOY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 9GyoXG4J3J สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal iMmIkjSWZO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี