สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บันทึกเสวนาทางวิชาการ “รัฐมิตรภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” โดย รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอ่านสรุปบันทึกเสวนาทางวิชาการ “รัฐมิตรภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” โดย รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสร่วมรับฟังการเสวนา จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตรภรณ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีgal BMvWnKECLD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Tri9szvKf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1idHTeEPCR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี