สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

บันทึกเสวนาทางวิชาการ “รัฐมิตรภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” โดย รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมอ่านสรุปบันทึกเสวนาทางวิชาการ “รัฐมิตรภรณ์ สิรินธรราชไมตรี” โดย รศ. ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสร่วมรับฟังการเสวนา จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตรภรณ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีgal BMvWnKECLD สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2Tri9szvKf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1idHTeEPCR สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี