สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ชี้แจงกระบวนการฝึกงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับและเป็นประธานในการชี้แจงกระบวนการฝึกงานแก่ผู้ปกครองนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยงานในครั้งนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี